Drie jaar Regio Deal Noordoost Brabant!
22 februari 2023

Valentijnsdag is een bijzondere dag, vooral voor onze regio. Op 14 februari 2020 kregen we namelijk het goede nieuws dat het Rijk een Regio Deal wilde sluiten met de regio Noordoost-Brabant. Daar staan we elk jaar bij stil. 

delen

Vorig jaar kwam de secretaris-generaal van LNV op werkbezoek naar onze regio, dit jaar ging het programmateam naar Den Haag in kader van drie jaar Regio Deal Noordoost Brabant. In de ochtend stond een overleg met de dealmakers van het Rijk op het programma, ’s middags een kijkje achter de schermen bij Regio Deal Den Haag Zuidwest.

 

Versterken Rijk-regio samenwerking 

De Noordoost-Brabantse delegatie werd feestelijk ontvangen met taart bij het Ministerie BZK. Er volgde een boeiend gesprek met onder andere dealmakers Monique Hootsmans (van LNV) en Jacqueline Kuppens (van BZK) over de samenwerking tussen Rijk en regio.

 

In de toekomst wordt deze samenwerking nog belangrijker, omdat regio’s een belangrijke rol spelen in de oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken op gebied van onder meer klimaat, water, energie en stikstof. Het Rijk wil daarom blijven investeren in de regio’s, onder andere via Regio Deals. Voor de beleidsontwikkeling wil Den Haag vooral leren van regionale casussen. “Blijf deze actief aanreiken aan de verschillende departementen”, luidt dan ook het devies. 

 

“De Regio Deal heeft voor ons de weg naar Den Haag geopend”, aldus René Peerenboom, regiomanager RNOB. “Mede door de Regio Deal hebben we nu veel meer contacten met Rijk en provincie. Korte lijntjes, dat past bij onze regio van doeners die graag aan de slag zijn.” 

DNA van de regio

Die eigenheid van de regio’s is hét uitgangspunt van de Regio Deals. Door het sluiten van deals met de regio’s zet het Rijk de regio’s in hun kracht in de versterking van brede welvaart. Want in de regio gebeurt het. “Maak als regio een duidelijk verhaal over wat je met de regio wil bereiken en wat je wil ontwikkelen”, zegt Jacqueline Kuppens dan ook. ”Sluit daarbij aan bij je eigen DNA.”

Monique Hootsmans merkt dat de resultaten van Regio Deal Noordoost Brabant steeds meer herkend worden in de regio. Eerder deze maand kwam de deal nog ter sprake tijdens het werkbezoek van LNV aan Noordoost-Brabant in het kader van Brabants Plan Landelijk Gebied. “Het is echt mooi om te horen dat de Regio Deal zichtbaar een versnelling heeft gebracht in het bieden van nieuwe kansen voor ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken.” 

 

Regio Deal Den Haag Zuidwest

Na het bezoek aan BZK, stond een overleg met de dealmakers van Regio Deal Den Haag Zuidwest op het programma. Daar werden ervaringen met elkaar uitgewisseld. De lopende Regio Deal van Den Haag omvat 40 projecten gericht op vergroten van de brede welvaart in achterstandswijken voor en vooral ook met de bewoners. Deze Regio Deal heeft bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in het meten van impact van projecten. Er komt dit jaar een nieuwe Regio Deal om de goede initiatieven van de huidige deal voort te zetten.

Mei Lan Chung, programmadirecteur Regio Deal Den Haag Zuidwest, was onder andere erg te spreken over de inzet van koppel/-experteams om complexe vraagstukken aan te pakken. “In Noordoost-Brabant spelen hele andere vraagstukken dan de Regio Deal Den Haag Zuidwest; centraal staan daar vraagstukken rondom de landbouwtransitie”, aldus Mei Lan. “Maar het bezoek leverde hele inspirerende uitwisselingen op over regionale samenwerking, over methodisch 'puzzelen' aan gezamenlijke opgaves en over de complexiteit van financiële verantwoording bij publiek-private programma's als de Regio Deals.”

 

Blijven vieren

Karin van Meer, programmamanager Regio Deal Noordoost Brabant, kijkt terug op een geslaagd werkbezoek: “De uitwisseling met Den Haag Zuidwest heeft ons nieuwe inizchten gegeven die we kunnen gebruiken bij onze aanvraag en aanpak voor een nieuwe Regio Deal. Deze aanvraag zijn we aan het voorbereiden en willen deze later dit jaar indienen. Daarnaast is het goed om van tijd tot tijd feestelijk stil te staan bij de resultaten die we in de projecten realiseren. In een samenwerking is het belangrijk om successen met elkaar te blijven delen en te vieren. Dat doen we elk jaar op 14 februari.”

Tussenrapportage Regio Deal juli 2020 -  november 2022

Twee keer per jaar wordt een rapportage gemaakt van de voortgang van Regio deal Noordoost Brabant. Op 6 februari jl. heeft het DB+ de vijfde rapportage vastgesteld. Het DB+ - overleg met bestuurders van regiopartijen – sprak de complimenten uit over de voortgang van de Regio Deal. Er is vertrouwen dat we met de Regio Deal aanpak op de juiste weg zitten.

 

De resultaten op hoofdlijnen

In de Regio Deal projecten wordt veel ervaring opgedaan met een integrale gebiedsgerichte aanpak en het slim koppelen van kansen. Ondernemers en inwoners krijgen nieuwe perspectieven voor een vitaal en weerbaar buitengebied. De opgedane kennis is bruikbaar voor zowel het nationale als het provinciale programma landelijk gebied (NPLG en BPLG). Daarnaast pakken inwoners zelf kansen om de leefbaarheid in hun dorpen te versterken. Samen met gemeenten en bedrijven houden ze de centra levendig. Verder is In de regio een breed palet aan activiteiten en dienstverlening opgezet gericht op (techniek)oriëntatie, matching en een leven lang ontwikkelen. Ook biedt de Regio Deal ondernemers extra mogelijkheden om technisch en sociaal te innoveren, medewerkers duurzaam inzetbaar te houden en nieuwe verdienmodellen voor een duurzame en circulaire voedselproductie te ontwikkelen.


Meer over: Regio Deal