De Regio Deal: wat gaan we doen?
13 juli 2020

Als regio hebben we een Regio Deal gesloten met het Rijk. Wat betekent dat en wat gaan we doen? Regio, provincie en rijk gaan de komende twee jaar extra investeren in een goede toekomst voor inwoners en bedrijven in onze regio. Hiervoor zijn 17 projecten ontwikkeld.

delen

Deze projecten, die eind 2021 moeten zijn afgerond, zijn ingedeeld in drie pijlers: ‘goed leven’, ‘fijn wonen’ en ‘anders werken’. We kiezen ervoor om op alle pijlers tegelijk in te zetten om zo voor een belangrijk kantelpunt te zorgen.

 

Goed leven – verbeteren van het blijfklimaat
Wij geven een impuls aan de leefbaarheid en vitaliteit van het mozaïek van steden, dorpen en het platteland dat Noordoost-Brabant zo kenmerkt door te zorgen voor voldoende voorzieningen en ontwikkelmogelijkheden voor inwoners. We begeleiden mkb’ers, scholen en organisaties naar het werken van morgen. Want door de transities verdwijnen er banen en komen er nieuwe bij die vragen om andere vaardigheden. Met de juiste faciliteiten behouden we het talent en daarmee bedrijvigheid voor de regio.

 

Fijn wonen – slim inrichten van de leefomgeving

Klimaatverandering, energietransitie, een goede bereikbaarheid en de omslag naar kringlooplandbouw vragen om een andere inrichting van onze omgeving. We verbeteren de kwaliteit van lucht, water en bodem als fundament voor een fijn en gezond woon- en (ver)blijfklimaat. Met nieuwe manieren van voedsel produceren, die in balans zijn met mens, dier en omgeving, leggen we de basis voor een leefomgeving met een duurzaam perspectief.

 

Anders werken – ontwikkelen van een nieuw economisch perspectief

We maken de omslag naar voedselketens die precies, circulair, waardevol en verbonden zijn. We realiseren nieuwe verdienmodellen in de agrifood door de slimme toepassing van nieuwe kennis en (digitale) technologieën, die ons helpen om kringlopen te sluiten. Door hechte samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden creëren we nieuwe bedrijvigheid. Zo geven we een positieve impuls aan de economie én aan gezonde en fijne woon- en leefomgeving.

 

Meer weten over de 17 projecten? 

Boekje Regio Deal Noordoost Brabant (PDF)

 

 


Meer over: Regio Deal