De Margriet start bodemverbeteringsonderzoek
22 september 2021

Met het inzaaien van de eerste kruiden in grasland door een strokenfrees, is op proeflocatie ‘De Margriet’ in Vught een nieuwe proef gestart naar de verbetering van de bodembiodiversiteit. Dat gebeurde in aanwezigheid van de Vughtse wethouder Yvonne Vos.

delen

Gedurende zes jaar leggen de boeren bloemenranden aan en telen ze minstens drie jaar productief kruidenrijk grasland of luzerne. Deze teelten helpen de bodemkwaliteit te verbeteren. Grasland zorgt voor een toename van de hoeveelheid organische stof in de bodem, wat de weerbaarheid van de bodem vergroot. Kruiden als cichorei, smalle weegbree en rode klaver wortelen zorgen extra biodiversiteit. Ook eten koeien er goed van. De eerste resultaten zullen in het voorjaar van 2022 zichtbaar zijn.


Inspirerend voorbeeld
“Vught streeft naar een divers buitengebied, waar natuurinclusieve landbouw, natuur, landschapsontwikkeling, biodiversiteit, bodemverbetering en waterberging hand in hand gaan”, vertelt Yvonne Vos. “Als ‘groene’ gemeente hebben we in Vught hart én aandacht voor de natuur. We grijpen deze kans op de Margriet om onze bodembiodiversiteit te verbeteren dan ook met beide handen aan. Natuurlijk kunnen we dat alleen als de gebruikers en eigenaren van de grond meewerken. Onze boeren doen dat hier en dat vind ik geweldig. De eerste resultaten zijn zeer hoopgevend en ik hoop dat we samen een inspirerend voorbeeld zijn dat veel navolging krijgt”. 


Natuurinclusieve landbouw
De Margriet beslaat 30 hectare arme, droogtegevoelige landbouwgrond in het buitengebied van Helvoirt. Hier werken boeren, het Stichting Louis Bolk Instituut (kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid) samen met de gemeente Vught aan het verduurzamen van het gebied door natuurinclusieve landbouw.

De bloemenranden die al op de Margriet aanwezig zijn, laten mooie resultaten zien. Evert Prins van het Louis Bolk Instituut vertelt: “Op een aantal momenten in het jaar zijn de insecten in de bloemenranden geïnventariseerd. Er zijn 25 verschillende bloembezoekende insecten opgemerkt, die zonder bloemranden niet of nauwelijks op die plek voor zouden komen.”

 

AgroProeftuin de Peel
De initiatieven op ‘De Margriet’ worden ondersteund door AgroProeftuin de Peel. Behalve op De Margriet wordt ook onderzoek gedaan naar kringlooplandbouw op de centrale proeflocatie van AgroProeftuin de Peel in Zeeland (NB) en Eiwitcampus Beers. Ook voeren boeren in heel Noordoost-Brabant proeven uit op hun eigen locaties met ondersteuning van AgroProeftuin de Peel. Onlangs lieten ZLTO-bestuurders zich bijpraten over de projecten van de proeftuin.

 


Meer over: Transitie landbouw