Aftrap Koersnotitie transitie landbouw
20 december 2021

Wat is de koers van Noordoost-Brabant op weg naar een duurzame en volhoudbare landbouw in 2030? Deze vraag stond centraal tijdens de bestuurlijke conferentie van RNOB vorige maand in de Lamperse Hei in Wanroij. 

delen

De wethouders die verantwoordelijk zijn voor de transitie in de landbouw kwamen er bij elkaar voor de aftrap van een regionale koersnotitie over de transitie van de landbouw. De basis voor deze koersnotitie is het Beleidskader 'Landbouw en Voedsel Brabant' van de provincie Noord-Brabant. RNOB gaat hier graag mede uitvoering aan geven. 


Voorop lopen
In Wanroij werden de bestuurders geïnspireerd door Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Zij moedigde de regionale wethouders aan om voorop te lopen en lef te tonen en zich niet afhankelijk op te stellen van anderen. “Houd rekening met maatwerk”, zei Jannemarie. ‘“Dé gemiddelde boer’ bestaat niet. De uitdagingen zijn divers en het is complex is en daar moeten we maar aan wennen. En partijen in het veld moeten met elkaar aan tafel, want koepels zijn niet altijd de oplossing.”


Experimenteerruimte
De komende weken wordt gewerkt aan een gezamenlijke koers van de gemeenten in RNOB. Enkele eerste ideeën die zijn geopperd: een regelvrije zones om vrijuit te kunnen experimenteren, bijvoorbeeld met stallen voor kringloopveeteelt; meer met data en sturen op resultaat (metingen); expertise en kennis gezamenlijk vanuit de regio inzetten voor lokale gebiedsgerichte aanpak; de hele keten betrekken, dus ook de detailhandel. 

De koersnotitie moet in de eerste helft van 2022 worden opgeleverd. Hierin komt ook te staan waar en hoe de krachten te bundelen om uitvoering te geven aan de ambities van het provinciale beleidskader.

 


Meer over: Transitie landbouw